Projekti in sofinanciranja

Projekt 1: Program razvoja podeželja

NAZIV AKTIVNOSTI

Vključitev v podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjeni razvoju majhnih kmetij, v okviru katerega bomo izvedli naložbo v posodobitev kmetijske mehanizacije.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

  • ohranjanje in razvoj kmetije,
  • dobro počutje živali

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • izboljšanje produktivnosti na kmetiji,
  • izboljšanje okoljske učinkovitosti kmetije.

Pri nas lahko v uživate v domačem vzdušju sredi lepot neokrnjene narave, za katero skrbimo domačini tesno povezani z dediščino.

Projekt 2: Energetska prenova domačije

Cilj operacije je energetska sanacija našega gostinsko-turističnega objekta, s čimer želimo izboljšati udobje naših gostov in obenem zmanjšati  vpliv na okolje z uvajanjem ukrepov snovne in energetske učinkovitosti ter večje rabe obnovljivih virov energije.

V sklopu sanacije so bili tako izvedeni ukrepi:
menjava kotla na lesne sekance, toplotna izolacija ostrešja in toplotna izolacija zunanjih sten, menjava starejših oken, vgradnja naprave z rekuperacijo,  z menjavo pip in kotličkov so bili sprejeti ukrepi za zmanjšanje porabne pitne in sanitarne vode, za zmanjšanje količin nastalih odpadkov pa smo poskrbeli z nakupom stiskalnice za odpadke. V okviru razpisa smo tudi obnovili spletno stran.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija preko Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Posredniški organ je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.


Scroll to Top